המסע הבא שלי יהיה לישראל. אני הרצון הזה.
כל בבוא הזמן